Obecné zásady skladování a užívání výrobků SVORTO

Skladování

Výrobky se skladují v suché, čisté a větratelné místnosti a musí být chráněny proti působení škodlivých vlivů a to mechanickým poškozením, vlhkostí, teplotou vyšší jak 50°C a výparů chemikálií.

Používání – informace pro zákazníky

  • použití pomůcky konzultujte s lékařem
  • nepoužívejte pomůcku současně s jinou korekcí léčené vady
  • diabetici mohou pomůcky používat se zvýšenou opatrností
  • používejte správnou velikost, respektujte určení pro pravou a levou nohu
  • u pomůcek s návodem se řiďte instrukcemi
  • pomůcky udržujte v čistotě ( kartáč, vlhký hadřík)
  • usňové části výrobku nenamáčejte, provlhlé nechte proschnout při pokojové teplotě
  • k ošetření pomůcek zásadně nepoužívejte benzin, aceton ani jiná rozpouštědla
  • gelové výrobky používejte v obuvi s rovnou a hladkou stélkou. Jsou omyvatelné vodou a mýdlem. Po umytí doporučujeme zasypat dětským pudrem.