Menu

Cviky pro plochou nohu

Vybrali jsme pro Vás několik kompenzačních cviků, které jsou vhodné pro každého - nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Každodenní správně prováděné cvičení má velký význam pro zlepšení vad Vašich nohou a pohodlí při chůzi. 


1

Cvik vestoje: Střídání postavení chodidla na špičky a paty.
Cviky pro plochou nohu 01

2

Cvik vestoje: Provádíme stoj nohy na zevní straně chodidla,
palce ohýbáme tak, aby se dotýkaly podložky.
Cviky pro plochou nohu 02

3

Cvik vsedě: Chodidla se nedotýkají podložky.
Nohama kroužíme špičkami k sobě a opačně.
Cviky pro plochou nohu 03

4

Cvik vsedě: Paty se dotýkají podložky.
Špičkami kroužíme k sobě a od sebe.
Cviky pro plochou nohu 04

5

Cvik vsedě i vestoje: Úchop drobných předmětů a manipulace s nimi.

Cviky pro plochou nohu 05