Vbočený palec (Hallux valgus)

Je nejčastější deformitou prstů nohy, která trápí nejen ženy, ale čím dál častěji i muže či dokonce mládež.vbočený palec

CO TO JE HALLUX VALGUS?

Hallux valgus, tak jako většina lékařských názvů, pochází z latiny a doslovným překladem to znamená: Hallux – palec u nohy, valgus – vbočený. Palec je tedy ze své osy vychýlen k druhému prstu, tedy vbočen směrem ke středové ose nohy.Co je ta „kostka“ na boku kloubu palce?

Vychýlením palce k druhému prstu nohy je částečně odhalen jeho kloub. Vlivem tlaku na okostnici tato zbytní. Kloub se stává větším, noha se rozšiřuje a tím se zvyšuje i tlak na něj. Místo je pak citlivé a bolestivé. Toto se cyklicky opakuje, až kloub získá nepřirozený tvar. Zbytněním kloubu rovněž dochází k limitu rozsahu jeho pohybu. Pohyb se pak stává těžší a bolestivý.

Příčiny vzniku jsou různé, mohou být bud vrozené nebo získané. Významnou roli hraje genetika, na vině však může být i anatomická stavba samotného palce, ovlivněná vrozenou odchylkou, zraněním či onemocněním. Vbočený palec se objevuje většinou v souvislosti s podélně a příčně plochou nohou, pronací, nevhodnou obuví nebo dlouhodobou statickou zátěží.


vbočený palec hallux valgus


Vznik Hallux valgus při pronaci nebo ploché noze

Pro získání deformity Hallux valgus při noze pronační nebo ploché, hraje zásadní roly změna osovosti odvalu palce a tlaku na něj. Vlivem poklesu kotníku dovnitř, tedy pronace, či vlivem postavení ploché nohy, se vytočí kolena na střed, nohy do X. Pohyb s nohama do X je zátěží pro kotníky a kyčelní klouby, jednostranně přetěžuje kolenní vazy. Aby tento pohyb tak náročný nebyl, vytočíme špičky nohou od sebe a tím srovnáme osu kolene a rozsah kyčlí optimálněji směrem pohybu. V praxi můžeme pozorovat, že čím větší pronace, více ploché nohy, tím více chodíme se špičkami od sebe. Váha těla při odvalu kroku takto postavené nohy jde příliš přes palec, který směřuje mimo osu pohybu a ten se díky celodenní zátěži vychyluje. Vlivem váhy a času si toto postavení získává natrvalo.

Pronace nebo plochá noha?

Pronace vs. plochá noha - v prvé řadě je třeba rozlišovat tyto dva pojmy, neboť tímto se popisuje jiná část nohy. Při pronaci hovoříme o postavení kotníku, který směřuje dovnitř. Zatímco když se bavíme o plochonoží, tak hodnotíme stav plantární části nohy, tedy plosku. Je však třeba si uvědomit, že noha může být pronační aniž by byla plochá, ale je pravidlem, že když je noha podélně plochá, tak je vždy pronační. Pronace i plochonoží má vliv na změnu osovosti postavení a pohybu těla, což může být příčinou vzniku různých deformit na noze.

 

Nevhodná obuv

Nevhodná obuv je příčinou vbočeného palce a deformace malíku. Nesprávná konstrukce a úzká špice obuvi vychyluje palec i malík z normální polohy. Pokud k takové botě přidáte ještě podpatek vyšší než 2 cm, váha těla více působí na předonoží. Čas a váha způsobí, že palec a malík přijmou tvar špičky obuvi.

 nevhodná obuv

Hallux valgus a deformace malíku v souvislosti
se změnou tvaru nohy při zatížení

Noha má stát na třech bodech – pata, kloub palce a kloub malíku. Vzájemné propojení nám tvoří klenby. Systém kleneb má za úkol tlumit tím, že pruží. Pružení se díky pohybu kloubů, funkci vazů a svalů odráží ve změně velikosti nohy a to nejen do délky, ale i do šířky. Rozsah změny velikosti je dán stavem vazů a svalovou dispozicí a sílou působící na ně. Takto se noha projevuje jinak, když stojíme na obou, jinak při chůzi, jinak při běhu a to i když stále nese konstantní tělesnou váhu. Například chůze spočívá v tom, že přenášíme celou naši váhu z jedné nohy na druhou, kdy jedna noha je stojná, pružící a druhá noha je švihová, mimo podložku, odlehčená, nepružící. Vždy však v jeden moment stojíme alespoň na jedné noze. Zatímco běh je mnohem dynamičtější a při běhu jsme v jeden moment úplně mimo podložku, tedy síly působící na nožní klenby při dopadu na podložku jsou vyšší než při chůzi.


10 000 kroků za den = chůze pro zdraví?

Asi mnozí z vás znají aplikaci v chytrých telefonech, hodinkách či náramcích, která vám počítá denní kroky. Např. cíl 10 000 kroků denně. Při dosažení cíle vás zařízení odmění fanfárou a vám se rozjasní tvář s pocitem zvládnutého úkolu. Při tomto zvuku je však nutné si uvědomit, že právě jedna noha 10 000 krát přenesla celou vaši tělesnou váhu přes palec. 10 000 krát se vlivem změny tvaru při tomto zatížení opřela do konstrukce boty. A zde je právě důležité, jaký tvar obuvi máte a zda na jedné straně sice pohybem děláme něco pro své zdraví, ale na straně druhé si při nevhodné obuvi doformujeme své nohy.

Změnu velikosti nohy vůči konstrukci boty si můžeme sami ověřit. Už se vám někdy stalo, že se „vyklubal“ váš malík z boty ven? Čím to je? Za jak dlouho se to stane, tak např. za rok? … Pokud jste byly pečliví a svůj cíl 10tisíc denních kroků jste ušli alespoň 300 krát v tom roce, tak se chudák malík za tu dobu minimálně 3 milionkrát vlivem změny tvaru opřel o konstrukci úzké boty, než si konečně udělal svůj životní prostor a protrhl se ven …… no jo, ale co pevnější boty, ze kterých se za celou dobu jejich životnosti prsty ven nevyklubou? Chudák malík... U palce toto samozřejmě platí taky, akorát ten se díky své větší mohutnosti většinou z boty nevyklube. Čas, četnost opakování a váha způsobí, že palec a malík přijmou tvar obuvi.

 

každodenní chůze


Ochrana proti vzniku vad nohou

Nejlepší ochrana je prevence. Vzniku mnohých vad je možno zabránit, uvědomíme-li si, co je způsobuje a tuto příčinu odstraníme. Prospěšná jsou cvičení na posílení svalstva nohy.

 

Konzervativní léčba – všeobecně

Konzervativní léčbou je nutné započít již v raném stadiu deformity.

V raném stádiu deformit palce je velmi prospěšné používání ortopedických pomůcek, a to nejen tzv. korektorů ale i ortopedických vložek. Jejich efekt spočívá v tom, že napomáhají rovnat osy k normálu. Noha je základna, na které stojí celé naše tělo. Proto nesprávná funkce i poloha nohy může mít vliv na funkční řetězce celého těla ve vyšších částech: koleno, kyčel, pánev, páteř.

Příklad: Nadměrnou pronaci nohou můžeme přirovnat k jízdě na podhuštěnému kole. Na takovémto kole se sice dostaneme z bodu A do bodu B, ale s jakým úsilím? Vynaložená energie je mnohem větší než při správném nahuštění. A bude nás taková jízda bavit?

Bez posílení svalstva nohy nedocílíme u některých problémů trvalejších výsledků. Jedná se však o dlouhodobější proces, který vyžaduje čas a píli. Vzájemná kombinace cvičení a ortopedických pomůcek nám pomáhají dostat se k tíženému cíli. U některých se bohužel stává ortopedická pomůcka jedinou a trvalou volbou.

Pokud ke korekci nedojde včas, deformita se prohlubuje a kloub se může stát fixní, což vede k omezení přirozeného pohybu. U léčby Hallux valgus je včasný zásah obzvláště důležitý, neboť od určitého stádia už konzervativní léčba nepomůže. Fyziologicky je to již nemožné v případě příliš zbytnělé tkáni nebo výrůstkům.

 deformita palce - hallux valgus


Konzervativní léčba Hallux valgus skrze nápravu funkce nohy, zlepšením postavení

Z logiky věci nám tedy vyplývá, že v prvé řadě bychom měli dbát na podporu nohy, aby byl odval co nejvíce v ose, tedy používání ortopedicky tvarovaných vložek. Vlivem podpory vnitřní podélné klenby nedochází k takové pronaci. Rovněž tímto vlivem je noha stabilnější proti změně svého rozměru. Stejnou funkci má podpora příčné klenby, díky které se bez doprovodné bolesti noha vměstná do užší obuvi a nedochází k otlakům a zbytnění tkání v přednoží, v místě vbočeného palce a malíku.

Pro léčbu nebo i prevenci přes den nabízíme řadu meziprstních korektorů a bandáží. Zde je však třeba si uvědomit vhodnost použití s ohledem na prostředí. Tak např. meziprstní korektor nebude fungovat v úzkých lodičkách, kde se přednoží sotva vejde bez tohoto korektoru. Každá ortopedická pomůcka funguje pouze v případě, že ke své funkci má požadovaný prostor.

Na domácí léčbu je vhodná 030 BANDÁŽ HALLUX VALGUS NOČNÍ. Jednoduchým způsobem vytvoříme požadovaný tlak pouze na palec. Není však podmínkou s ní spát. Je pravdou, že při aplikaci na prst máme zhoršenou mobilitu, ale klidně můžeme aplikovat při sledování oblíbeného seriálu a pokud se s touto „palečnicí“ nevyspíme, tak na noc sundat …

 > zobrazit v e-shopu

030 bandáž hallux valgus026 BANDÁŽ HALLUX VALGUS DENNÍ 
– velmi oblíbený produkt, zvláště u fyzioterapeutů, neboť vytváří požadovaný a regulovatelný tah na palec zpět do osy, a přitom nelimituje pohyb. Lze přirovnat k tapingu palce.

 > ZOBRAZIT V E-SHOPU

026 bandáž hallux valgus denní026 bandáž hallux valgus denní


 • 20. 05. 2024
  • Velky vyber ortopedickych pomucek i pro mensi deti
   Rychle dodani zbozi
 • 17. 05. 2024
  • Bylo mi dodáno zboží jiného zákaznika. Reklamace ,vše se rychle... Více
 • 16. 05. 2024
  • Nic.
  • Rychlé, bezchybné vyřízení objednávky.
 • 15. 05. 2024
  • Rychlost.
 • Velkoobchod

 • Rady a tipy

 • Jak nakupovat?

Společnost svorto s.r.o.

Už přes sto let v České republice vyrábíme, poskytujeme a v krátkých lhůtách dodáváme odběratelům i veřejnosti široký sortiment výrobků a služeb pro pohodlí nohou a úlevu od bolesti. Navazujeme na hodnoty, které ctil už v roce 1905 zakladatel rodinné tradice, Bedřich Smeták. Na hodnoty, které byly stejně aktuální v jeho době jako dnes.

Tradice

 • Tradice předávaná z generace na generaci v rodinné firmě.
 • Tradice stará jako český stát.
 • Tradiční důvěra v české dodavatele.

Pečlivost

 • Pečlivě zpracováváme každý produkt.
 • Pečlivě vybíráme své dodavatele.
 • Pečlivost je od slova péče, pečujeme o vaše nohy už víc než 100 let.

Pohodlí

 • Pohodlí jako úleva od bolesti.
 • Pohodlí jako snadné řešení zdánlivě neřešitelných problémů.
 • Pohodlné a rychlé dodání, protože když něco bolí, nechcete čekat.
více
Svorto